Thay đổi quy định về đăng kí phương pháp tính thuế kể từ ngày 05/11/2017

Ngày 19/09/2017 bộ tài chính ban hành thông tư số 93/2017/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ( đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính.

Tổng cục thuế cũng ban hành công văn số 4253/TCT-CS để giới thiệu những điểm mới tại thông tư số 93/2017/TT-BTC.

Theo đó:

  • Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT để đăng kí áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.
  • Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.Như vậy, kể từ ngày 05/11/2017 khi thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thì:
  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng kí áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giở tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng kí áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT , 04/GTGT đến cơ quan thuế.
  • Link thông tư 93 và công văn hướng dẫn số 4253
  • 93_2017_TT-BTC
  • cong-van-4253-tct-cs
  • Legal việt_ chuyên dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn kế toán thuế.
  • Liên hệ để tư vấn trực tiếp: 01674.394.398