Các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Legal ANT chúng tôi chuyên cung cấp, tư vấn các dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài, cung cấp Hồ sơ Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy, các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào? Các thủ tục, quy trình thành lập công ty ra sao, lưu ý khi thành lập công ty?  Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0246 262 6221 – 0962 816 955 để được tư vấn miễn phí, tận tình và chu đáo tại Legal ANT.

Các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt NAm

Những hình thức đầu tư trực tiếp

– Hình thức thành lập công ty với 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100 vốn nước ngoài.

– Thành lập các  tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

– Đầu tư phát triển kinh doanh.

– Nhà đầu tư có thể mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

– Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

Các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Hà nội

Các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Hà nội

>> Thành lập công ty cần gì

Các hình thức đầu tư gián tiếp để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

– Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

+ Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

+ Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

+Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

+ Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

>> Thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

Các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Legal ANT

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp

Bước 6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

>> Kê khai thuế