Công văn 4936/TCT-TNCN Về việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân

Trường hợp cá nhân là người Việt Nam được cử đi thực tập, đào tại dạy nghề tại Nhật Bản, cá nhân đó có nơi cư trú thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì cá nhân được lựa chọn xác định tình trạng cư trú của cá nhân tại Việt Nam như sau:

►  Nếu cá nhân chứng minh là đối tượng cư trú tại Nhật Bản theo quy định của Nhật Bản thì cá nhân được xác định là không cư trú tại Việt Nam và kê khai thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh tại Việt Nam theo thuế suất toàn phần. Các khoản phát sinh tại Việt Nam nếu Công ty đã khấu trừ và kê khai thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần thì điều chỉnh lại theo thuế suất áp dụng đối với cá nhân không cư trú.

►  Nếu cá nhân không chứng minh là đối tượng cư trú tại Nhật Bản theo quy định của Nhật Bản thì cá nhân được xác định là cư trú tại Việt Nam Cá nhân có trách nhiệm kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

 

Tư vấn miễn phí qua Email:

Để nhận file văn bản và tư vấn xin vui lòng gửi câu hỏi và kèm theo hồ sơ về địa chỉ Email: nguyenhuongkt.qlhn@gmail.com

hoặc hotline: 01674.394.398